หมายเลขบัญชีธนาคาร camera96.comธนาคารกรุงเทพ
ธเนศ โรจนะเทพประสิทธิ์
เลขบัญชีออมทรัพย์ 264-4-47231-4


ธนาคารไทยพาณิชย์
ธเนศ โรจนะเทพประสิทธิ์
เลขบัญชีออมทรัพย์ 993-219044-6


ธนาคารกรุงศรี
ธเนศ โรจนะเทพประสิทธิ์
เลขบัญชีออมทรัพย์ 139-1-61254-5


ธนาคารกสิกรไทย
ธเนศ โรจนะเทพประสิทธิ์
เลขบัญชีออมทรัพย์ 102-2-34341-4


ธนาคารกรุงไทย
ธเนศ โรจนะเทพประสิทธิ์
เลขบัญชีออมทรัพย์ 819-0-23102-2


ธนาคารทหารไทย
ธเนศ โรจนะเทพประสิทธิ์
เลขบัญชีออมทรัพย์ 344-2-66877-2